Your browser does not support JavaScript!
主選單
100年6月26日戶政日活動

一、時間:100年6月26日

二、地點:花蓮市瀚品酒店

     

                          戶所同仁合照1                             戶所同仁合照2

                           

                                                       本所臨僱獲頒績優戶政人員獎